Mobiliojo burio kvalifikacijos tobulinimo kursai

2018-03-26

Patrulių kuopos Mobiliojo būrio pareigūnai nuolat dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo kursuose. Šiandien mokėsi šaudymo iš specialios paskirties ginklų iš šalies viešosios policijos mobiliųjų padalinių specialiosios taktikos pavojingų ir (ar) ginkluotų asmenų sulaikymo atvejais.