BDAR
gdpr

Gruodžio 9–oji – Tarptautinė antikorupcijos diena

Data

2020 12 09

Įvertinimas
0
1978_e5f9f638a807ccacbffd78c3556145fb.jpg

Kiekvienais metais gruodžio 9-ąją nuo 2004 m. visame pasaulyje minima Jungtinių Tautų paskelbta Tarptautinė antikorupcijos diena. Ji skirta kovos su korupcija problemoms spręsti, atkreipti visuomenės dėmesį į plintančią korupciją ir paskatinti žmones užkirsti jai kelią.

2011 m. rugpjūčio 2 d. įsteigus Policijos departamento Imuniteto valdybą, vėliau – policijos įstaigų imuniteto padalinius, jiems buvo iškelti pagrindiniai uždaviniai – vykdyti policijos darbuotojų apsaugą nuo galimo neteisėto poveikio, kuriuo siekiama paveikti sąžiningą ir objektyvų pareigų atlikimą, vykdyti korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų prevenciją ir tyrimą, teikti praktinę ir metodinę pagalbą policijos darbuotojams ir kt.

Pripažinus korupcijos problemą policijoje, deklaravus nulinę toleranciją korupcijai ir ėmusis aktyvių veiksmų tinkamai organizacinei ir paslaugų kultūrai ugdyti, visuomenės pasitikėjimas policija ženkliai išaugo.

Turime padėkoti savo bendruomenės nariams, kad mūsų visų dėka policija stipriai pasikeitė, galioja aiškūs skaidrumo standartai, etiškas ir pagarbus elgesys bei yra visuomenės pasitikėjimas policijos veikla.

Jau beveik dešimtmetį policija didelį dėmesį skiria ir visuomenės antikorupciniam švietimui. Nors dabartinė situacija koreguoja planus, tačiau kaip niekad didelio dėmesio šiais metais sulaukė mokinių antikorupcinis konkursas „Sąžiningumo pamokos“ (gauta beveik 300 literatūrinių kūrinių antikorupcine, sąžiningumo, pilietiškumo tematika), ankstesnės antikorupcinės akcijos su socialiniais partneriais, valstybinėmis ir nevyriausybinėmis institucijomis (kava degalinėse Circle K, renginys su techninių apžiūrų centrais ir pan.).

Tik pradėję savo veiklą itin didelį dėmesį skyrėme policijos pareigūnų papirkimo atvejams, visuomenės švietimui šia tematika, todėl šiuo metu jau galime pasidžiaugti rezultatais.

Policijos rengiamų pranešimų apie įvykius ir nusikalstamas veikas suvestinių duomenimis, 2020 m. per 11 mėnesių užregistruoti 99 policijos pareigūnų papirkimų atvejai. 2019 m. policijoje iš viso buvo užregistruoti 158 papirkimų atvejai. Atsižvelgiant į iki 2020 m. lapkričio mėn. užregistruotų papirkimų atvejų skaičių, matyti, kad papirkimų skaičius policijoje ir šias metais mažėja. Ir toliau išlieka tendencija, kad asmenys duoda kyšius siekdami išvengti administracinės atsakomybės – 89 papirkimų atvejai nustatyti už padarytus Kelių eismo taisyklių pažeidimus (toliau – KET), 10 – už kitus teisės nusižengimus. Daugiausiai atvejų, kai asmenys siūlė/davė kyšį policijos pareigūnui užfiksuota Kauno apskrityje – 27 atvejai, palyginus su 2019 m. tai apskritis, kurioje papirkimų skaičius padidėjo (2019 m. – 21 papirkimo atvejis). Mažiausiai papirkimų užfiksuota Tauragės apskrityje – tik 1 atvejis. 2019 m. policijos pareigūnų papirkimo atvejai dominavo Vilniaus apskrityje (45 atvejai), kai 2020 m. papirkimo atvejų skaičius šioje apskrityje yra beveik dvigubai mažesnis (23 atvejai).

Papirkimų skaičius ir tolau kasmet nuolat mažėja.